GDPR – Policy

Information om behandling av personuppgifter

Om du lämnar dina personuppgifter eller om de registreras i samband med ditt besök på hemsidan, används de av PysselQvinnan, för förberedelse och administration av önskade produkter och tjänster. Dina personuppgifter lämnas exempelvis om du fyller i formulär, intresseanmälningar samt om du önskar offert eller beställer produkter och tjänster hos PysselQvinnan.

Dina uppgifter behandlas också för att uppfylla rättsliga skyldigheter som PysselQvinnan har. Det kan exempelvis vara för att redovisa uppgifter till revisor.

Personuppgifterna utgör också underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling.

Behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos andra bolag som ex. speditörer som koncernen samarbetar med för sin verksamhet.

Personuppgiftsansvarig
PysselQvinnan är personuppgiftsansvarig.

Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av PysselQvinnan kan du begära det skriftligt på nedanstående adress. Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift.

PysselQvinnan
“Avdelningen för personuppgifter”
Vassmustavägen 61
439 34  Onsala

Registrering av IP-adresser
Vid besök på pysselqvinnan.se sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens.

Principer om personuppgiftshantering för PysselQvinnan webbplats och Kundinlogg för privatkunder

Allmänt
PysselQvinnan samlar in, hanterar och analyserar uppgifter om användning, nättrafik och händelser på PysselQvinnan webbplats. Med nättrafik avses data som hänför sig till besökare på webbplatsen och som används för att förmedla, distribuera och sända meddelanden i datanät. Uppgifterna används inte för att identifiera enskilda besökare.

Dessa uppgifter samlas in
PysselQvinnan samlar in och analyserar bland annat följande uppgifter om besökarna på PysselQvinnan´s webbplats:
•IP-adress
•Webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Chrome etc.)
•Operativsystem (Windows etc.)
•Inloggningssätt
•Besökta sidor

Ändamål
PysselQvinnan lagrar webbstatistik för att säkra den tekniska funktionaliteten och användningen av nätet. PysselQvinnan använder även statistiken för att få en inblick i webbesökarnas användarupplevelser och för att utveckla sin webbplats.

PysselQvinnan använder webbstatistiken för att förbättra sina elektroniska tjänster och kännedomen om kundernas och webbesökarnas behov.

Handläggare av uppgifterna
PysselQvinnan övervakar den insamlade informationen och överlåter den inte till tredje part. PysselQvinnan kan emellertid använda sig av underleverantörer i hanteringen av uppgifterna. För närvarande anlitar PysselQvinnan amerikanska Google Analytics för hantering av uppgifterna. Google är ett av marknadens ledande leverantörer av webbstatistik. Företaget iakttar integritetsskyddet genom att följa de standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har tagit fram.

PysselQvinnan kan därutöver använda sig av tjänster som tillhandahålls av andra underleverantörer som följer Europeiska kommissionens dataskyddsdirektiv (oktober 1998), såsom stöd för kundtjänst, marknadsanalys och växelverkan.

PysselQvinnan tillåter inte under några som helst omständigheter att underleverantörerna använder uppgifterna i andra syften än de som PysselQvinnan definierat.

Cookies
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida, för att kunna följa upp användningen av vår hemsida och för att stödja marknadsföringen av våra produkter och tjänster.

Samtycke
I samband med att du blir kund hos PysselQvinnan samtycker du till att PysselQvinnan använder dina personuppgifter i syfte att erbjuda dig specifika och relevanta uppgifter om produkter och tjänster som PysselQvinnan tillhandahåller. Denna behandling har samtycke som grund vilket innebär att du när som helst kan återkalla ditt samtycke. PysselQvinnan kommer då att inte behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter i samband med nämnda behandling.

Om du vill återkalla samtycket kontaktar du PysselQvinnan skriftligen till: PysselQvinnan, Skillingmyntsgatan 8, lgh 1702, 414 84 Göteborg

Ytterligare information
Vänligen ta kontakt med oss om du har frågor om denna text eller PysselQvinnan´s användning av webbstatistik.

Nyhetsbrev
Vill du inte ha nyhetsbrev från PysselQvinnan? Avsäg dig genom att skicka dina uppgifter till info@pysselqvinnan.se