Skapasjälv material

Detta är vårt egna material som vi har designat och tillverkat av miljösmart återanvändning. En del av material produkterna är målade och en del är endast grundade med vit färg. Materialet är indelat i olika teman Vi delar med oss tips med inspirerande bilder hur du kan använda de olika materialen.