Få kunskap och prova på vårt miljöpyssel material

På denna sida hittar du mina inbokade föreläsningar, mindre föredrag och marknader som jag medverkar på.

Du får här chansen att bekanta dig med vårt miljösmarta återanvändnings material.

På alla marknader och mässor erbjuder vi skaparverkstad och försäljning. I skaparverkstaden har vi ”prova på priser” och de flesta priser på vår försäljning är marknadspriser. Här har du också en möjlighet att känna på materialet och få råd och tips.

Ev förändringar meddelas på sidan

Vårens marknader har börjat att bokas in. Listan kommer att fyllas på allt eftersom vi bokar in oss.

29 april – Familjedag i Lerskil/Vallda

Skaparverkstaden är på plats. Där kommer du att erbjudas göra hästar och ryttare

12 maj – Familjedag Onsala dagen

Skaparverkstaden är på plats. Där kommer du att erbjudas att göra tittskåp

26 juli- Norrvalla marknad

3-5 augusti – Strömstads festival